CRS / PMS Audit

CRS / PMS Audit

Letar ni efter ett alternativ till ert Property Management System (PMS)?

Planerar ni att byta leverantör av Central Reservations Systems (CRS)?

<IMG SRC=“crs-pms-audit.jpeg” ALT=“Revenue and Distribution Audit”>

Taktikon kan vägleda er genom en djungel av leverantörer, lösningar och plattformar, med starkt fokus på systemhantering och kostnad. Vår CRS/PMS Audit lägger grunden för vilken riktning ert företag vill styra gällande operativ plattform eller distributionsanslutning. Vi kommer att granska status quo av ert företags nuvarande system och lösningar, kartlägga brister, skapa alternativa lösningar och genomföra RFP (request for propsal) och en förhandlingsprocess å företagets vägnar.

Beroende på ert företagsbehov, kommer vi att assistera i valet genom att använda oss av kvantitativa- och kvalitativa parametrar för de mest passande CRS/PMS lösningarna. Vi kan även guida er genom integrationsprocessen för att försäkra att era systemlösningar kan användas till sin fulla potential, om så önskas.

Taktion har ingen samverkan med- eller representation för marknadens PMS/CRS leverantörer. För att möta företagets behov drar vi nytta av årtionden av expertis genom att objektivt väga för- och nackdelar inför varje lösning.

Kontakta oss för mer information