Revenue Management Outsourcing

Revenue Management Outsourcing

<IMG SRC=“revenue-management-outsourcing” ALT=“revenue management outsourcing”>

Taktikons grundprincip är att säkerställa att Revenue Management blir en integrerad och långsiktig del av ert företag. Detta betyder att från första början är målet för Outsourcingprojektet att Taktikon ska lämna er med de bästa Revenuekunskaper som går att uppnå. Denna process kan ta allt mellan 5 veckor till månader eller år. Alla våra Revenue Management experter har minst 10 års erfarenhet inom Revenue Management, Distribution och Digital Marknadsföring. Det betyder att Taktikon erbjuder högkvalitativa Revenue Management Outsourcing-möjligheter.

Vi skräddarsyr  våra erbjudanden runt er nuvarande kapacitet, behov, profil och budget. Taktikon kan förse allt från startup Revenue Management till erfaren Revenue Management expert som kan bli del av er hotellorganisation.

Fördelar med Outsourcing

Outsourcing skapar möjligheten att kontrollera kostnader och samtidigt säkerställa omfattande expertis. Det kan vara ett utmärkt sätt att ta sig genom en period där ni inte har tillgång till er egna Revenue Manager. Det kan även betyda att ni får en externt anställd som kan jobba sida vid sida av företaget, och samtidigt säkerställa att förbättrad kunskap och tillämpning av Revenue Management ingjuts i företaget. Oberoende av vilken anledning eller projektets tidsrymd kan Taktikon lägga full fokus på att förbättra företagets resultat.

Revenue Audit

För att säkerställa optimerade resultat börjar vi alltid med en detaljerad utvärdering där vi kan finna företagets unika Revenue-möjligheter. Utvärderingen inkluderar omdömesstruktur, prissättning och distribution. Revenue Audit skapas delvis på plats och resulterar i en rapport med konkreta mål, tillämpliga procedurer, strukturering, prissättning och revenue-möjligheter.Revenue Audit består av:
• En detljerad marknadsanalys som inkluderar Benchmarking-rapporter (om möjligt)
• Konkurrensanalys och SWOT
• Utvärdering av online försäljning och distibutionstaretgier
• Analys av existerande- och potentiell segmentering
• Analys av existerande rapporter och verktyg (prognostisering, budgetering, försäljning etc.)
• Etablering av IT-behov och tillgång till alla nödvändiga system

Taktikon erbjuder olika nivåer av Outsourcing och praktisk rådgivning:

Praktisk Revenue Management

En Revenue Manager expert hjälper dig med de mest grundläggande supportfunktioner. Se oss som ett extra par händer och hjärna som stödjer ert Revenue team. All prktisk rådgivning är skräddarsydd. Arbetstiden kan varier mellan 10 timmar per månad till 20 timmar per vecka, beroende på behov och förväntningar.

Revenue Manager Outsourcing

För support och integration på en högre nivå kan ett avtal bestå av ovanstående punkter tillsammans med nedanstående punkter. På den här nivån beräknas ca 20 timmar per vecka:
• Uppdatering av pris och tillgänglighet av alla distributionskanaler
• Utvärdering av nya distributionskanaler och möjligheter som kan öka revenue och nettointäkter
• Skapande och uppdatering av rapporter och verktyg
• Övervakning av resultat

Revenue Management Outsourcing utförs av en Revenue Management konsult med spetskompetens och relevant erfarenhet. Konsulten kommer vara en nyckelperson i ert team med ansvar för Revenue Management och Business Development.
Vi inrättar system, implementerar analysverktyg, granska prissättning strukturer, distributionskanaler, identifierar affärsutvecklingsmöjligheter och håller koll på era konkurrenter. Vi utbildar er personal både före och under Outsourcingprojektet och kommunicerar strategiska beslut direkt till relevanta avdelningar och distributionskanaler.
Vid behöv kan vi även rekrytera och utbilda er framtida Revenue Manager och säkerställa att Revenue Management behåller en naturlig del av företagets strategi även när Taktikon avslutat sitt Outsourcing projekt.