×
Your cart is empty.

Home

Utbildning & Mentor Program

Behov av fördjupade kunskaper inom grundläggande, avancerad eller praktisk Revenue Management? Distribution? Eller en skräddarsydd utbildning för er personal?

 

Audit

Analys av företags intäkter, utgifter och marginaler med fokus på vinstmaximering.

Outsourcing

Vi täcker delvis- eller fullständig förvaltning av ert företags Revenue Management och Distribution. Använd er av våra experter och teknologi för att mäta er med de bästa på marknaden.

Previous

Next

Utbildningar & Seminarier

Utöka dina kunskaper! Ta en titt i vår kalender för att se våra kommande utbildningstillfällen.

Mentorskap & Outsourcing

Våra tjänster inom Outsourcing täcker delvis- eller fullständig förvaltning av ert företags Revenue Management och Distribution. Använd er av våra experter och teknologi för att mäta er med de bästa inom er marknad. Våra Mentorskapsprogram används för att utveckla företagets personalkompetens till att matcha behovet i dagens marknad. Mentorskapsprogram skapar även en plattform och grundpelare för att ert företag enkelt ska kunna navigera förändringar inom bemanning i er organisation.

Audits

Söker ni efter alternativ till ert PMS system? Funderar ni på att byta leverantör för ert CRS system?

Taktikon kan vägleda er genom en djungel av leverantörer, lösningar och plattformar, med starkt fokus på systemhantering och kostnad. Vår CRS/PMS Audit lägger grunden för vilken riktning ert företag vill styra gällande operativ plattform eller distributionsanslutning.

Rekrytering

Taktikons breda nätverk inom Revenue Management gör oss till den ultimata partnern när du söker efter personal eller anställning inom Revenue Management.

Anställningsprocessen är indelad i 7 steg:

Följ oss på Instagram