Home

Kurser & Seminarier

Behov av fördjupade kunskaper inom grundläggande, avancerad eller praktisk Revenue Management? Distribution? Eller en skräddarsydd utbildning för er personal? Vi anordnar även regelbundet inspirerande och lärorika event.

Läs mer

Audit

Analys av företags intäkter, utgifter och marginaler med fokus på vinstmaximering.

Läs mer

Outsourcing & Mentorskap

Vi täcker delvis- eller fullständig förvaltning av ert företags Revenue Management och Distribution. Använd er av våra experter och teknologi för att mäta er med de bästa på marknaden.

Läs mer

Previous

Next

Outsourcing & Mentorship

Letar du efter någon med expertis inom Revenue Management som kan ansvara för intäktsoptimering på ditt företag?

Finns ett behov av någon som som kan hjälpa dig växa i din roll som Revenue Manager eller fördjupa din kunskap inom området?

Audits

Letar du efter en förändring i ditt företags rutiner?

Taktikon revenue management audit
Audience at Hotel Market Seminars in Stockholm, Sweden

Kurser & Seminarier

Funderar du på att bredda din kunskap inom Revenue Management?

Eller kanske bara letar efter inspiration och en plats för att utveckla ditt nätverk?

Läs mer

Rekrytering

Taktikons breda nätverk inom Revenue Management gör oss till den ultimata partnern om du letar efter medarbetare eller ett nytt jobb inom Revenue Management.

Revenue management course in Stockholm, Sweden

Följ oss på Instagram