Vi Gör Besöksnäringen Lönsam

Previous

Next

Taktikons Paket

När du väljer att samarbeta med Taktikon får du fördelen av att ha en engagerad och erfaren Revenue Manager som blir en integrerad del av ditt team. Tillsammans implementerar vi åtgärder som inte bara ökar dina intäkter utan också höjer kunskapsnivån inom Revenue Management på din anläggning. Vi arbetar tillsammans för att skapa tydlig struktur och effektiva rutiner som är avgörande för att optimera din verksamhet.

Vår roll som Revenue Management partner innebär att vi tar hand om strategiska beslut och tar på oss ansvaret för att skapa en lönsam strategi för din anläggning. Detta ger dig och ditt team möjlighet att fokusera på de praktiska detaljerna i verksamheten, som att ge utmärkt service och upprätthålla högkvalitativa upplevelser för dina gäster. Med Taktikon som din partner kan du vara säker på att du har en pålitlig resurs som arbetar med dig för att maximera dina resultat och lyfta din verksamhet till nya höjder.

Outsourcing package: Small

Taktikon utför pris uppdateringar, kommunikationen sker via veckobrev samt ad-hoc kontakt vid behov.

Paketet inkluderar:

 • Prisuppdateringar i det egna systemet och i alla distributionskanaler.
 • Laddning av kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler.
 • Aktivt sökande efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet.
 • Ökande av kunskapen inom Revenue Management, så att hotellet kan arbeta självständigt på lång sikt.
 • Funktion som bollplank i långsiktiga frågor, såsom teknik och koncept.
 • Utvärdering av distributionskanaler som kontaktar anläggningen för att bedöma om de är intressanta.
 • Fastställande av priser för paket och lämpliga distributionskanaler (varvid anläggningen utför laddningen).

Outsourcing package: Medium

Taktikon agerar som en Revenue Manager och utför både de taktiska och strategiska uppgifter som ingår i Revenue Management-arbetet. Kommunikation sker via veckobrev, månadsrapporter samt ad-hoc kontakt vid behov.

Paketet inkluderar:

 • Prisuppdateringar i det egna systemet och alla distributionskanaler.
 • Laddning av kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler.
 • Aktivt letande efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet.
 • Ökande av kunskapen inom Revenue Management så att hotellet självständigt kan arbeta långsiktigt.
 • Agerande som bollplank i långsiktiga frågor, såsom teknik och koncept.
 • Utvärdering av distributionskanaler som kontaktar anläggningen för att bedöma om de är intressanta.
 • Fastställande av priser och laddning av paket på lämpliga distributionskanaler (med innehåll som anläggningen har bestämt).
 • Daglig prognostisering av både efterfrågan och snittpris för att kunna ha rätt strategi och målsättning för varje dag.
 • Årlig omvärldsanalys och marknadsplan där vi bygger långsiktiga mål.

 

Outsourcing package: Large

Taktikon agerar som en Total Revenue Manager och utför både de taktiska och strategiska uppgifter som ingår i Revenue Management-arbetet. Kommunikation sker via veckobrev, månadsrapporter samt ad-hoc kontakt vid behov.

Paketet inkluderar:

 • Prisuppdateringar i det egna systemet och i alla distributionskanaler.
 • Laddning av kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler.
 • Aktivt letande efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet.
 • Ökande av kunskapen inom Revenue Management så att hotellet självständigt kan arbeta långsiktigt.
 • Agerande som bollplank i långsiktiga frågor, såsom teknik och koncept.
 • Utvärdering av distributionskanaler som kontaktar anläggningen för att bedöma om de är intressanta.
 • Fastställande av priser och laddning av paket på lämpliga distributionskanaler (med innehåll som anläggningen har bestämt).
 • Daglig prognostisering av både efterfrågan och snittpris med syfte att ha rätt strategi och målsättning för varje dag.
 • Årlig omvärldsanalys och marknadsplan där vi bygger långsiktiga mål.
 • Ansvarig för optimering av prissättning och strategier på konferensavdelningen.