Vi Gör Besöksnäringen Lönsam

Previous

Next

Taktikons Paket

När du anlitar Taktikon får du en dedikerad och erfaren Revenue Manager som blir en del av ditt team. Vi implementerar åtgärder samtidigt som vi ökar resultatet. Vi höjer kunskaperna inom Revenue Management och skapar struktur och rutiner.

Taktikon tar had om strategierna och anläggningen får tid att fokusera på de praktiska detaljerna.

Outsourcing package: Small

Taktikon utför pris uppdateringar, kommunikationen sker via veckobrev samt ad-hoc kontakt vid behov.

I paketet inkluderas:

 • Prisuppdateringar i affärssystem och alla distributionskanalerna
 • Ladda kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler
 • Aktivt leta efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet
 • Öka kunskapen inom Revenue Management att hotellet självständigt kan arbeta långsiktigt
 • Agera som bollplank i långsiktiga frågor som teknik, koncept, etc
 • Utvärdera distributionskanaler som kontaktar anläggningar för att se om de är intressanta
 • Bestämma pris för paket och lämpliga distributionskanaler (anläggningen laddar)

 

Outsourcing package: Medium

Taktikon agerar som en Revenue Manager och utför både de taktiska och strategiska uppgifter som ingår i ett Revenue
Management arbete. Kommunikation sker via veckobrev, månads samanställning samt ad-hoc kontakt vid behov

 • Prisuppdateringar i affärssystem och alla distributionskanalerna
 • Ladda kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler
 • Aktivt leta efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet
 • Öka kunskapen inom Revenue Management att hotellet självständigt kan arbeta långsiktigt
 • Agera som bollplank i långsiktiga frågor som teknik, koncept, etc
 • Utvärdera distributionskanaler som kontaktar anläggningar för att se om de är intressanta
 • Bestämma pris och ladda paket på lämpliga distributionskanaler (med av anläggningens bestämda innehåll)
 • Daglig prognostisering av både efterfråga och snittpris med syfte att ha rätt strategi och målsättning för varje dag
 • Årlig omvärldsanalys och marknadsplan där vi bygger långsiktiga mål.

Outsourcing package: Large

Taktikon agerar som en Total Revenue Manager och utför både de taktiska och strategiska uppgifter som ingår i ett Revenue
Management arbete. Kommunikation sker via veckobrev, månads samanställning samt ad-hoc kontakt vid behov.

 • Prisuppdateringar i affärssystem och alla distributionskanalerna
 • Ladda kampanjer vid rätt tillfälle och på lämpliga distributionskanaler
 • Aktivt leta efter framtida distributionskanaler och marknader som är intressanta för hotellet
 •  Öka kunskapen inom Revenue Management att hotellet självständigt kan arbeta långsiktigt
 • Agera som bollplank i långsiktiga frågor som teknik, koncept, etc
 • Utvärdera distributionskanaler som kontaktar anläggningar för att se om de är intressanta
 •  Bestämma pris och ladda paket på lämpliga distributionskanaler (med av anläggningens bestämda innehåll)
 • Daglig prognostisering av både efterfråga och snittpris med syfte att ha rätt strategi och målsättning för varje dag
 • Årlig omvärldsanalys och marknadsplan där vi bygger långsiktiga mål
 • Ansvarig för optimering av prissättning och strategierna Konferens avdelningen.