System Audits

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

System Audits

Att beställa en system audit av Taktikon innebär att du får:

    • En djupgående och behovsanpassad beslutsunderlag i form av en rapport som visar val av teknikkomponenter för att optimera vinsten.
    • Bedömning av leverantörer och deras systemlösningar.
    • En ”Heat Map” som visar överensstämmelse mellan behov och systemlösning.
    • En kostnadsöversikt för investering och löpande användning.
    • Lösningsalternativ framåt för upphandling och implementering.

Varför ska jag beställa en System Audit från Taktikon?

Oberoende konsultverksamhet: Taktikon erhåller ingen provision från någon av världens systemleverantörer. Detta är inte alltid fallet med konsultföretag. Det innebär att vi åtar oss att hitta den bästa lösningen för dig som kund och inte för vårt eget bästa.

Lösningsorienterad strategi: Under hela systemrevideringen riktar vi alltid in oss på dina specifika behov som kund. Även om vår metod är konstant, varierar resultaten av våra revisioner alltid eftersom varje anläggning har sina egna specifika behov.

Taktikons nätverk: På grund av de olika seminarier vi organiserar och de olika projekt vi är inblandade i, känner vi till de flesta systemleverantörerna. Detta gäller inte bara genom kontakter, utan även praktisk erfarenhet då vi dagligen arbetar med olika system. Detta gör att vi kan identifiera system som annars kanske inte skulle vara tillgängliga för anläggningen.

En helhetssyn: Eftersom Taktikon erbjuder ett brett utbud av produkter kan vi erbjuda en helhetslösning. Vi kan hjälpa dig med att hitta rätt teknik, förhandla fram de bästa avtalen och säkerställa en korrekt implementering.

Taktikon’s arbetssätt

Steg 1: Behovsanalys till en audit

I en personlig dialog tar vi fram nuläget, önskat läge, hinder med mera. Vad är anledningen till att en systembyte önskas? Därefter utarbetar Taktikon en projektplan och en första skiss på en ”Heatmap”, som sedan används som underlag i RFP-processen.

Projektplanen presenteras i ett personligt möte som inkluderar en kort nulägesanalys och en steg-för-steg-diskussion om projektets planering.

Steg 2: Ta fram kravspecifikationen

En kravspecifikation tas fram genom ett kick-off-möte där vi tillämpar Taktikons metod för att ta fram nuläget och önskat läge. Denna information blir sedan grunden för en RFP (Request For Proposal) som inkluderar de olika komponenter som krävs i alla delar av systemet. Samtliga komponenter viktas efter relevans och prioritet.

Steg 3: RFP-processen och kvalitativ/kvantitativ bedömning

Den RFP (Request For Proposal) som tas fram under kravspecifikationsmötet skickas till potentiella systemleverantörer. Ett sådant dokument kan innehålla upp till 300 eller fler komponenter, och leverantören ska ge en status för samtliga av dessa komponenter.

Taktikon har en omfattande databas med potentiella system som passar anläggningens behov och önskemål. Dessutom arbetar vi dagligen i många av dessa system inom våra olika Revenue Management-projekt. Detta gör att vi kan utvärdera leverantörernas svar mot den faktiska användningen.

Alla svar samlas in och granskas av Taktikons projektledare. Varje system poängsätts med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ bedömning. Projektledaren bjuder sedan in de leverantörer som har högst poäng för att presentera sina systemlösningar.

Steg 4: Presentation av de bästa systemlösningarna

Taktikon organiserar en demo-dag där de tre eller fyra leverantörer med system som har fått högst poäng enligt Taktikons kvalitativa och kvantitativa bedömning får möjlighet att göra en live demo för kunderna. En demo-dag genomförs med en strikt schema där samtliga leverantörer får lika mycket tid.

Steg 5: Slutrapport, referenstagning och avtalsskrivning

I en slutrapport sammanställs slutsatserna och detaljerna som framkom under leverantörernas demonstrationer. Rapporten inkluderar även en Heat Map samt en utvärdering och rekommendation av leverantör och system. Rapporten inkluderar även rekommendationer för nästa steg i upphandlings- och implementeringsprocessen med möjliga deadlines.

Fördelarna med Taktikons System Audit

Tids- och resursbesparing: Taktikon minskar tiden som krävs för att hitta rätt system till endast två mötesdagar och några telefonsamtal.

Detaljerad och professionell RFP: Taktikon använder en väletablerad och vältestad metod som resulterar i en användbar och detaljerad RFP (Request For Proposal) gentemot systemleverantörerna.

Långsiktiga kostnadsbesparingar: Taktikon ser till att anläggningarna hittar rätt system som även passar deras framtida behov.

Utökat nätverk: Eftersom Taktikon har tillgång till ett omfattande nätverk av olika typer av systemleverantörer kan våra kunder få tillgång till system som annars inte hade varit tillgängliga för dem.

Långsiktiga framtida trender: Taktikons metod säkerställer att de valda systemen förbereder dig för dina framtidsplaner. Eftersom Taktikon alltid är ett steg före, kan vi hjälpa dig att utforma dessa planer och vara redo för framtiden.

Kort ledtid: Eftersom Taktikon har ett stort team av experter som dagligen arbetar i de specifika systemen kan vi alltid påbörja en systemrevision med mycket kort varsel. Ring oss idag så kan vi börja imorgon.