System Audits

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

System Audits

Att beställa en en System Audit av Taktikon innebär att du får:

  • Djupgående och behovsanpassat beslutsunderlag i form av en rapport som visar val av teknikkomponent för en förstärkt vinstoptimering
  • Bedömning av leverantörer och deras systemlösningar
  • Heat Map visande överensstämmande av behov och systemlösning
  • Kostnadsbild för investering samt löpande användande
  • Lösningsalternativ framåt för upphandling och implementering

Varför ska jag beställa en System Audit från Taktion

Oberoende konsultverksamhet: Taktikon får inte provision från någon av systemleverantörerna ute i världen. Så uppenbart som detta kan verka är det ganska ett undantag för konsultföretag. Det innebär att vi förbinder oss att hitta den bästa lösningen för kunden och inte för Taktikon

Lösningsorienterad strategi: Under hela systemrevisionen tittar vi alltid på kundens specifika behov. Även om vår metod alltid är densamma är resultatet av våra revisioner alltid olika eftersom alla fastigheter har specifika och olika behov

Taktikons nätverk: På grund av de olika seminarierna vi organiserar och de olika projekten vi känner till de flesta av systemleverantörerna, inte bara genom kontakt utan också praktiskt eftersom vi arbetar i olika system dagligen. Detta innebär att vi kan hitta system som annars inte skulle vara tillgängliga för egenskaper

En helhetssyn: Eftersom Taktikon erbjuder ett brett sortiment av produkter, kan vi erbjuda en helhetssyn där vi kan ta hand om att hitta rätt teknik, förhandla fram de bästa avtalen och se till att implementeringen sker korrekt

Taktikon’s arbetssätt

Steg 1: Behovsanalys till en audit

I en personlig dialog får vi fram nuläge, önskat läge och hinder med mera. Vad är anledningen till varför ett systembyte önskas? Därefter tar Taktikon fram ett projektplan och ett första skiss på en Heatmap som sedan är en av underlagen till RFP processen.

Projektplanet presenteras i ett personligt möte som innehåller en kort nulägesanalys och diskuterar projektets planering steg för steg.

Steg 2: Ta fram kravspecifikationen

En kravspecifikation tas fram genom ett kick-off möte där vi följer Taktikon’s metod som tar fram nuläge och önskat läge som i sin tur blir underlag för en RFP (Request For Proposal) som innefattar de olika komponenter som behövs i alla led av ett system. Samtliga komponenter viktas efter relevans och prioritet.

Steg 3: RFP processen och Kvalitativ-/Kvantitativ bedömning

RFP:n som tas fram i samband med kravspecifikationens möte skickas till möjliga systemleverantörer. Ett sådant dokument kan bestå av upp till 300 eller fler komponenter och leverantören ska ge en status på samtliga av dessa komponenter.

Taktikon har ett stort underlag av möjliga system som passar anläggningens behov och önskemål. Dessutom arbetar vi dagligen i många av dessa system, i våra olika Revenue Management projekt. Det innebär att vi kan mäta leverantörernas svar med faktiskt läge.

Samtliga svar samlas och Taktikon’s projektledare. Varje system poängsätts enligt kvalitativ- och kvantitativ bedömning. Projektledaren bjuder sedan in de leverantörerna med högst poängsaldo för att kunna presentera sin systemlösning

Steg 4: Presentation av de bästa systemlösningar

Taktikon organiserar en demo-dag där de tre eller fyra leverantörer med system som har fått högst poängsaldo utefter Taktikons kvalitativa- och kvantitativa bedömning får möjligheten att göra en Live Demo för kunderna. En demo-dag görs med en strikt indelning där samtliga leverantörer får lika mycket utrymme.

Steg 5: Slutrapport, referenstagning och avtalsskrivning

I en slutrapport sammanställs slutsatserna och detaljerna som kom fram under leverantörernas demo. Rapporten innehåller även en Heat Map smt utvärdering och rekommendation av leverantör och system. Rapporten inkluderar rekommendation till nästa steg för upphandling och implementering med möjliga deadlines.

Fördelarna med Taktikons System Audit

Tid & resursförstärkning: Taktikon reducerar tiden för att hitta rätt system till två mötesdagar och några telefonsamtal.

Detaljerad och professionell RFP: Taktikon använder en väldefinierad och väl testad metod som resulterar i en användbar och detaljerad RFP (Request For Proposal) gentemot systemleverantörerna.

Långsiktiga kostnadsbesparingar: Taktikon ser till att fastigheterna hittar rätt system även för framtida behov

Utökat nätverk: Eftersom Taktikon har tillgång till ett brett nätverk av olika typer av systemleverantörer kan våra kunder få tillgång till system som annars inte hade varit tillgängliga för dem

Långsiktiga framtida trender: Taktikons metod säkerställer att de valda systemen gör dig redo för dina framtidsplaner. Och eftersom Taktikon alltid är före spelet kan vi hjälpa dig att utforma dessa planer och bli redo för framtiden

Kort ledtid: Eftersom Taktikon har ett stort team av experter som alla arbetar dagligen i de specifika systemen, kan vi alltid starta en systemrevision med en mycket kort ledtid. Ring idag så kan vi börja imorgon.