Revenue Outsourcing

"Vill tacka er för synnerligen gott och trevligt samarbete genom åren.

Vilken resa vi gjort tillsammans!"

"Tack Taktikon Team för ert stora engagemang!"

Taktikon ökade marknadsandelar för samtliga hotell för åttonde året i rad!

Previous

Next

Revenue Management Outsourcing

Är du i behov av en expert inom Revenue Management som kan ta ansvar för Revenue arbetet för din anläggning?

Revenue Management Outsourcing erbjuder en attraktiv lösning istället för att anställa en  Revenue Manager. Med vår outsourcing-tjänst får du omedelbar tillgång till våra erfarna Revenue Management-experter, som blir en del av ditt team.

Genom våra Outsourcing-tjänster får du tillgång till en betydande mängd expertis inom Revenue Management genom anställning av en extern och kvalificerad medarbetare som samarbetar nära ditt team. Detta resulterar i en förbättrad förståelse och effektiv användning av Revenue Management, med en direkt inverkan på ökade intäkter och förbättrade resultat.

Fördelarna med Revenue Management Outsourcing

Uppnå optimala resultat. Direkt tillgång till Taktikons erfarna experter inom Revenue Management säkerställer att arbetet med att optimera intäkterna börjar från dag ett, utan onödiga överlämningsprocesser. Vi använder de senaste metoderna och hjälper därför anläggningarna att skapa den mest effektiva pris- och distributionsstrategin, vilket i sin tur genererar de bästa ekonomiska resultaten.

Kostnadsbesparingar. Att anlita Taktikon för Revenue Management Outsourcing är mer kostnadseffektivt än att anställa en Revenue Manager. Det är särskilt fördelaktigt för mindre hotell eller organisationer med begränsade budgetar. Taktikon tar hand om Revenue Management-arbetet, vilket innebär att anläggningen inte behöver investera i teknologi, kompetensutveckling, rekrytering eller överlämningsprocesser.

Att öka marknadsandelar. Taktikons experter inom Revenue Management arbetar hårt för att ge anläggningarna en betydande fördel gentemot sina konkurrenter genom att vara smartare och mer skickliga. Vårt mål är att öka intäkterna med minst tre procent mer än konkurrenterna. Därför är Benchmarking-rapporterna en avgörande del av vårt arbete.

Mer fokus på försäljning och drift. Att driva ett hotell är komplicerat och tidskrävande. Revenue Management Outsourcing minskar arbetsbelastningen avsevärt.  Taktikon hand om Revenue Management i nära samarbete med teamet på plats, vilket gör att en General Manager och eventuella avdelningschefer kan fokusera mer på att få anläggningen att fungera optimalt.

Varför välja Taktikon för Outsourcing?

Vi på Taktikon är målmedvetna, uthålliga och skapar resultat. Vi prioriterar det viktigaste och tar nästa steg för att genomföra Revenue Management-strategier snabbt och flexibelt. Vi är redo att anpassa våra strategier efter behov och håller alltid det framtida målet i sikte. Under hela processen gör vi regelbundna uppföljningar för att säkerställa att vi håller oss på rätt kurs, både på kort och lång sikt.

Taktikon har ett team av erfarna Revenue Managers, vilket garanterar att din anläggning får en utmärkt Revenue Management-service från dag ett och året runt. Det innebär att Taktikon ser till att en Revenue Manager finns tillgänglig även under semestertider och vid eventuell sjukfrånvaro.

Vi anpassar våra strategier efter de specifika behoven och förutsättningarna för din anläggning. Eftersom vårt arbete sker från Taktikons Revenue Management-kontor, kan vi erbjuda samlad erfarenhet och kompetens från första dagen och anpassa oss till de unika kraven och omständigheterna för din anläggning.

Taktikon’s arbetssätt

Vi hjälper företag att tydliggöra sin önskade framtidssituation. Vårt arbetssätt bygger på PDCA processen. (Plan, Do, Check, Adjust), en kontinuerlig metod som innebär att vi planerar, genomför, utvärderar och anpassar i en cyklisk process.

Plan: Vi inleder med en noggrann analys av den nuvarande situationen, inklusive hur Revenue Management används, vilka nyckelmetoder som mäts, vad som fungerar bra, vad som kan förbättras, vilka utmaningar som finns, och om dessa kan påverkas.

Do: Nästa steg innebär att faktiskt testa våra resultat i praktiken. Vi genomför små förändringar och utvärderar resultaten, följt av ytterligare förbättringar.

Check: Taktikon genomför kontinuerliga kontroller för att säkerställa att förbättringar alltid testas i verkligheten.

Adjust: Vi analyserar vad som fungerade bra och hur det kan förbättras samt vad som inte fungerade så bra och varför det var så.

Steg 1: Revenue Management Audit

Innan vi påbörjar ett Revenue Management Outsourcing-projekt genomför vi alltid en marknadsanalys för att optimera resultaten på bästa möjliga sätt. En Revenue Management-audit kan innefatta följande komponenter:

  • Analys av pris i förhållande till recensionspoäng.
  • Resultatrapport från OTA (Online Travel Agency).
  • Market Mix-analys.
  • Benchmarking och Fair Share-rapport.

Steg 2: Implementering av Revenue Outsourcing

För att påbörja Revenue Management Outsourcing behöver Taktikon enbart tillgång till olika system. Eftersom vi har genomfört många projekt över hela Europa är vi väl förtrogna med de flesta system och behöver ingen ytterligare utbildning.

  • Property Management System (fastighetsförvaltningssystem).
  • Channel Management System / Central Reservations System (kanalhanteringssystem / centrala bokningssystem).
  • Rate Shopping Tools (verktyg för prissökning).
  • Benchmarking.

Steg 3: Vi är i gång

Taktikon följer Revenue Management Hjulet, vilket innebär att vi kontinuerligt testar och utvärderar vår prestation. Det är på detta sätt vi har blivit, och fortsätter vara, bäst inom vårt område.

Analys: Vi inleder med en SWOT-analys, identifierar händelser som påverkar efterfrågan, utvärderar företagets position på marknaden, undersöker kundbeteende, granskar tidigare försäljningsresultat och analyserar benchmarking-rapporter.

Prognos: Vi förutspår efterfrågan genom att genomföra en marknadsprognos där vi tar hänsyn till faktorer som påverkar efterfrågan, ledtider och kundbeteende.

Strategi: Analysen och prognosen leder till utformandet av den optimala strategin. Här utvecklar vi den bästa möjliga pris- och distributionsstrategin samt identifierar de optimala försäljnings- och marknadsaktiviteterna.

Implementering: Vi genomför och kommunicerar vår strategi till relevanta avdelningar.

Utvärdering: I detta steg analyserar vi resultaten av våra strategier för att kontinuerligt förbättra oss. Vad fungerade bra? Hur kan vi använda den insikten för att förbättra oss? Vad gick mindre bra? Vad har vi lärt oss av det?