Revenue Outsourcing

"Vill tacka er för synnerligen gott och trevligt samarbete genom åren.

Vilken resa vi gjort tillsammans!"

"Tack Taktikon Team för ert stora engagemang!"

Taktikon ökade marknadsandelar för samtliga hotell för åttonde året i rad!

Previous

Next

Revenue Management Outsourcing

Letar du efter en expert inom Revenue Management som kan ansvara för intäktsoptimering på ditt företag?

Revenue Management Outsourcing är ett alternativ till att anställa en Revenue Manager och att få direkt tillgång till våra Revenue Management experter som blir en del av det kommersiella teamet. Våra tjänster inom Outsourcing täcker förvaltning av Revenue Management och den e-Commerce plattformen inklusive den egna hemsidan.

Taktikons Outsourcing tjänster skapar möjligheten att kontrollera kostnader och samtidigt säkerställa omfattande expertis inom vinstoptimering. Det innebär att företaget får en externt och kompetent anställd som arbetar inom det kommersiella teamet och som samtidigt säkerställer förbättrad kunskap och tillämpning av Revenue Management.

Fördelarna med Revenue Management Outsourcing

Det optimala resultatet nås. Direkt tillgång till Taktikons erfarna Revenue Management experter resulterar i att vi kan säkerställa att arbetet mot vinstoptimering sker från dag ett, utan långa överlämningar. Vi arbetar med de mest uppdaterade metoderna och hjälper därmed anläggningarna att få den mest optimala pris- och distributionsstrategi som genererar det bästa möjliga ekonomiska resultat.

Minskad kostnad. Att anlita Taktikon till Revenue Management Outsourcing är mera kostnadseffektivt än att anställa en Revenue Manager. Det är gynnsamt för mindre hotell eller för de som arbetar med en stramare budget. Taktikon tar hand om Revenue Management arbetet och anläggningen behöver inte investera i relaterad teknik, kompetensutveckling, rekrytering, överlämningar, etc.

Att ta marknadsandelar. Taktikons Revenue Management experter arbetar hård för att ge anläggningarna en betydande fördel jämfört med konkurrenterna genom att vara lite smartare och vassare. Vårt mål är att öka intäkter minst tre procent mer än konkurrenterna. Det är också därför Benchmarking rapporterna är en avgörande del i vårt arbete.

Mer fokus på försäljning och Operations. Att drifta ett hotell är komplicerat och tidskrävande. Revenue Management Outsourcing minskar arbetsbelastningen avsevärt. Dessutom tar Taktikon hand om Revenue Management avdelningen i tät samarbete med de övriga kommersiella avdelningarna som gör att en General Manager samt eventuella avdelningscheferna kan fokusera mer på att få anläggningen att fungera optimalt.

Varför Taktikon för Outsourcing?

Vi på Taktikon är målinriktade, uthålliga och får saker att hända. Vi prioriterar det viktigaste och tar det viktiga nästa steget att genomföra Revenue Management strategierna, snabbt och flexibelt. Vi är beredda att justera våra strategier vid behov och har alltid det önskade framtida läget i sikte. Längs vägen gör vi ständiga uppföljningar så att vi vet att vi är på rätt spår på både kort och lång sikt.

Taktikon har ett team på erfarna Revenue Managers som gör att vi kan säkerställa att anläggningen får utmärkt Revenue Management från dag ett och året runt. Det innebär att Taktikon ser till att en Revenue Manager är på plats även vid semestertiden och vid eventuell sjukfrånvaro

Taktikon ser till anläggningens specifika behov och anpassar strategierna efter dess specifika förutsättningar

I och med att arbetet sker från Taktikons Revenue Management kontor erbjuder vi samlad erfarenhet och kompetens från dag ett och ser till anläggningens specifika behov och förutsättningar.

Taktikon’s arbetssätt

Vi hjälper företag att tydliggöra önskad och framtids läge. Vårt arbetssätt är enligt PDCA processen. Detta är en kontinuerlig process; göra en plan, ändra, kontrollera, justera och börja planera igen.

Plan: vi börjar med en analys av den aktuella situationen; hur används Revenue Management idag, vilka nyckelmätningar som mäts, vad som fungerar bra, vad som kan vara bättre, vilka är utmaningarna och kan dessa påverkas.

Do: nästa steg är att faktiskt testa våra resultat i verkligheten. Vi gör små förändringar och ser vad resultatet är, varefter fler förbättringar görs.

Control: Taktikon gör ständiga kontroller för att säkerställa att förbättringar alltid testas med verkligheten.

Adjust: vad fungerade bra och kan förbättras, vad fungerade inte så bra och varför?

Steg 1: Revenue Management Audit

Innan vi startar ett Revenue Outsourcing-projekt utför vi alltid en marknadsanalys där vi ser hur vi bäst kan optimera resultaten. En Revenue Management-revision kan innehålla följande ingredienser:

  • Pris kontra Review Score analys
  • OTA: s resultatrapport
  • Market Mix Analys
  • Benchmarking och Fair Share Report

Steg 2: Implementering av Revenue Outsourcing

För att komma igång med Revenue Management Outsourcing behöver Taktikon endast att få tillgång till de olika systemen. I och med att har många projekt över hela Europa känner vi till de flesta system och behöver vi ingen inlärning.

  • Property Management System
  • Channel Management System / Central Reservations Systems
  • Rate Shopping Tools
  • Benchmarking

Steg 3: vi är i gång

Taktikon arbetar efter Revenue Management Hjulet som gör att vi ständigt testar och utvärderar oss själva. Det är så vi har blivit och förblir bäst på vad vi gör:

Analys: SWOT analys, Event som påverkar efterfrågan, Företagets positionering i marknaden, kundens köpbeteende, utfall av tidigare försäljning och benchmarking rapporter
Prognos: Vi förutspår efterfrågan genom att att utföra en marknadsprognos där vi tar hänsyn till evenemang som påverkar efterfrågan, ledtider och kundens köpbeteende
Strategi: Analysen och prognosen leder till att vi formar den optimala strategin där vi tar fram den bästa Pris- och Distributionsstrategi samt hittar de optimala försäljnings- och marknadsaktiviteter
Implementering: där vi implementerar vår strategi och ser till att den kommuniceras till lämpliga avdelningarna
Analys: I detta steg analyserar vi resultatet av våra strategier för att ständigt kunna förbättra oss. Blev det bra? Hur kan vi använda denna information för att förbättra oss? Blev det mindre bra? Vad lärde vi av det?