Revenue Audits

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

Revenue Management Audit

Målet med en Revenue Management Audit är att identifiera intäktsmöjligheter inom ert företag. Detta mål uppnås genom att analysera intäkter, kostnader, prisbeslut, kommersiella strategier med mera. Vår Revenue Audit utförs både på plats och externt, och varaktigheten anpassas efter era företags önskemål, behov och mål.

En del av studien genomförs på plats, där Taktikons Revenue Management-experter analyserar resultaten från alla avdelningar inom företaget. Därefter skrivs och presenteras en omfattande rapport som innehåller alla resultat, rekommendationer och en plan för nästa steg. Taktikons Revenue Management-konsulter kan sedan hjälpa er med implementeringsfasen.

En Revenue Audit används ofta för budgetändamål. För att en budget ska kunna bli ett strategiskt dokument erbjuder Taktikons Revenue Audit en solid grund för att säkerställa att alla mål uppnås och att hela organisationen förstår vilka åtgärder som behöver vidtas.

Revenue Management Auditfas: Under en Revenue Audit görs en utvärdering för att identifiera era företags unika intäktsmöjligheter. Utvärderingen omfattar Review Scores, Revenue Management, kommersiell organisation, prisstrategier, distributionsstrategier och distributionsmöjligheter. En Revenue Audit genomförs delvis på plats och resulterar i en rapport med tydliga mål, tillämpliga procedurer, struktur, prissättning och intäktsmöjligheter. Denna typ av utvärdering inkluderar vanligtvis:

  • Detaljerad marknadsanalys (inklusive benchmarking-rapporter om möjligt)
  • Konkurrensanalys och SWOT-analys
  • Utvärdering av onlineförsäljning och distributionsstrategier
  • Analys av befintlig och potentiell segmentering
  • Analys av befintliga rapporter och verktyg (prognoser, budgetering, försäljning, etc.)
  • Identifiering av IT-behov och tillgång till nödvändiga system.

Budgeteringsfas: För att förstå hur målen för det kommande året kan uppnås krävs en studie som omfattar konkurrenters strategier, målinriktad segmentering och den distributionsstrategi som genererar bäst nettoresultat. Tillsammans med en budget kan en marknadsförings- och försäljningsplan skapas. Dessa studier tar tid, men utgör en solid grund och är nödvändiga för att företaget ska kunna nå sina mål.

Implementeringsfas: Denna fas består av skräddarsydda kurser, diskussioner, möten, praktiskt genomförande och systemuppdateringar. För att försäkra er om att en Revenue Audit kommer att resultera i långsiktig intäktsökning kommer er personal att vara involverad i alla delar av denna fas. Om möjligt kan delar av utförandet göras genom outsourcing, där en av Taktikons konsulter säkerställer att system uppdateras och att Revenue Management-principer genomförs så effektivt som möjligt. Läs mer om Taktikons Revenue Management Outsourcingprogram HÄR..

Beroende på behov kan implementeringsfasen ta allt från en vecka till flera månader. Taktikons Revenue Audit följs upp 6 månader efter att implementeringsfasen har avslutats. Detta görs för att säkerställa att långsiktiga mål uppnås.