Revenue Audits

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

Revenue Management Audit

Målet med en Revenue Management Audit är att hitta Revenue möjligheter inom ert företag. Detta mål nås genom en analys av intäkter, utgifter, prisbeslut, kommersiella strategier etc. Vår Revenue Audit är delvis utförd på plats, delvis externt. Varaktigheten av en Revenue Audit beror på ert företags önskningar, behov och mål.

Delar av studien görs på plats där Taktikons Revenue Management experter analyserar resultaten av alla avdelningar inom företaget. Efteråt skrivs och redovisas en full rapport. Rapporten innehåller alla resulltat, rekommendationer och Nästa Steg-planering. Sedan kan Taktions Revenue Managemnt konsulter hjälpa er med The Implementation Phase.

En Revenue Audit används ofta för budgeteringsändamål. För att en budget ska kunna bli ett strategiskt dokument erbjuder Taktikons Revenue Audit en bra grund för att säkerställa att alla mål möts och att hela organisationen förstår de åtgärder som måste tillgås.

Taktikon fokuserar på 3 delar vid en Revenue Management Audit:

1. Revenue Management Audit Fas:
Under en Revenue Audit görs en utvärdering för att kunna hitta ert företags unika Revenuemöjligheter. Utvärderingen består av Review Scores, Revenue Management, Kommersiell Organisation, Prisstrategier, och Distributionsstrategier och Distributionsmöjligheter. En Revenue Audit utförs delvis på plats och resulterar i en rapport med konkreta mål, tillämpliga procedurer, struktur, prissättning och Revenuemöjligheter. Denna typ av utvärdering innehåller vanligen:
– Detaljerad marknadsanalys (med benchmarkingrapporter om möjligt)
– Konkurrensanalys och SWOT
– Utvärdering av Onlineförsäljning och Distributionsstrategier
– Analys av existerande och potentiell segmentering
– Analys av existerande rapporter och verktyg (prognostisering, budgetering, försäljning etc.)
– Etablering av IT-behov och tillgång till alla nödvändiga system

2. Budgeteringsfas:
För att förstå hur nästa års mål ska kunna mötas behövs en studie som omfattar konkurrenters strategier, målinriktad segmentering och den distributionsstrategi som skapar bäst nettoresultat. Tillsammans med en budget kan en Marknadsföring-och Försäljningsplan skapas. Dessa studier är tidskrävande men är en god grund och nödvändiga för att företaget ska kunna nå sina mål.

3. Implementeringsfas:
Denna fas består av skräddarsydda kurser, diskussioner, möten, praktiskt genomförande och systemuppdateringar. För att försäkras om att en Revenue Audit kommer att resultera i långsiktig intäktsökning kommer er personal att vara involverade i alla delar av denna fas. Om möjligt kan delar av utförandet göras genom Outsourcing, där en av Taktikons konsulter säkerställer att system uppdateras och att Revenue Management principer genomförs så effektivt som möjligt. Läs mer om Taktikons Revenue Management Outsourcingprogram HÄR.-hyperlink!
Beroende på behov kan Implementation Phase ta allt från en vecka till flera månader. Taktikons Revenue Audit uppföljs 6 månader efter att Implementation Phase har avslutats. Detta görs för att säkerställa att långsiktiga mål blir nådda.