Rekrytering

Revenue Management Rekrytering

Att ha rätt Revenue Management Team på plats är en avgörande faktor för dagens arbetsgivare inom besöksnäringen. Att rekrytera en Revenue Manager är inte alltid lätt för rekryteringsföretag eftersom rollen som Revenue Manager definieras annorlunda beroende på företaget. Detta gör det svårt att veta vilka färdigheter som krävs för att hitta den perfekta Revenue Manager.

Vår kunskap om Revenue Management men också vårt breda nätverk är en bra hjälp för oss att rekrytera den perfekta Revenue Management-kandidaten för framtida arbetsgivare inom resebranschen. Dessutom har Taktikon utvecklat ett unikt Revenue Management-test som testar framtida Revenue Management-kandidater på analytiska, kommersiella och kommunikationsfärdigheter.

För att rekrytera din bästa Revenue Managern krävs tid. Vi hjälper dig hitta rätt Revenue Management kompetens samtidigt som du kan koncentrera dig fokusera på din verksamhet.

Varför Taktikon för rekrytering?

Taktikon har aktivt arbetat med att bygga upp sitt nätverk sedan 2008 och har för närvarande en mycket stark bas av Revenue Managers med olika bakgrunder, färdigheter och erfarenhet. Vi har ett nära samarbete med kända hotellskolor i olika länder i Europa och hjälper Revenue Managers att växa sin kunskap med hjälp av våra Revenue Managers Mentor-projekt. På detta sätt kan vi nå ut till potentiella kandidater för Revenue Management som normalt skulle missats

Vad gör Taktikon annorlunda?

Vår  kravspecifikation

Den är utformad för att hjälpa oss göra en kvantitativ och kvalitativ bedömning av kandidaterna. De olika kraven inom specifikationen görs så att vi inte bara väljer de kandidater som uppfyller de flesta krav utan också de kandidater som matchar de viktigaste kraven

Taktikons Revenue Management Test

Testet är unikt i sitt slag och är utformat för att testa kandidaterna på analytisk, kommersiell och kommersiell kompetens. Detta ger oss en annan dimension och hjälper oss att matcha kandidaten till kraven i specifikationen

Presentation av kandidaterna

För att undvika ovetande och förutfattade åsikter om kandidaten presenterar vi dem utan att nämna namn, kön eller ålder. Fokus i denna presentation är på kandidatens personlighet eftersom vi tror starkt på att personlighet är mycket viktigare än erfarenhet.

Taktikon’s arbetssätt

Steg 1: Kravspecifikation

I ett startmöte utvecklar vi en detaljerad kravprofil. Det inkluderar arbetsuppgifter, företagskultur och kandidatens personlighet. Detta resulterar i en kravspecifikation där vi kan välja den perfekta kandidaten baserat på kvantitativa och kvalitativa parametrar.

Steg 2: Hitta kandidaterna

Inte bara på grund av vår långa erfarenhet inom rekrytering av Revenue Managers utan också på grund av vårt utökade arbete med olika hotellskolor i Europa samt våra Revenue Management Outsourcing och Revenue Management Mentor-program, har vi ett mycket brett nätverk med Revenue Managers. På detta sätt kan vi nå ut till potentiella Revenue Management kandidater som normalt skulle missas. För att se till att vi når en så bred som möjligt publik placeras en annons på våra sociala kanaler inklusive LinkedIn och specialiserade tidningar

Steg 3: Matchning

Tillämpliga kandidater inbjuds till en intervju, varefter vi kan matcha kandidaterna till kravspecifikationen baserad på kvantitativa och kvalitativa parametrar som framtagits i kravspecifikationen.

Steg 4: Taktikons Revenue Management Test

De bästa kandidaterna inbjuds att utföra Taktikons Revenue Managers Test. Under övervakning av Taktikon’s Revenue Management rekryterare genomförs ett Revenue Management Test. Testet, som är framtaget för  Taktikon ser till att kandidaterna på deras analytiska-, kommersiella- och kommunikativa färdigheter. Detta ger oss en extra dimension i processen av att hitta den perfekta kandidaten.

Steg 5: Kandidatpresentation Taktikon Style

De slutliga kandidaterna anonymt. Det betyder att vi inte nämner kandidaternas namn, kön eller ålder. Detta för att vi vill se till att den framtiden arbetsgivaren inte på något sätt kan påverkas av en eventuell och omedveten förutfattad mening. Fokus ligger på att belysa kandidatens personlighet och resultatet från intervjun samt Revenue Management Test. I ett sista steg presenterar vi kandidaternas Curriculum Vitae. Detta för att vi starkt tror att karaktär är viktigare än erfarenhet.

Steg 6: Sista etappen och referenser

Efter vår presentation ordnar vi mötet där den framtida arbetsgivaren får chansen att träffa de lämpliga kandidaterna. Under denna tid ser vi till att alla referenser tas, så att det sista steget; själva anställningen av Revenue Manager görs så smidigt som möjligt

Nuvarande öppningar