PMS/CRS Audit

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

PMS/CRS Audit

Taktikon kan vägleda er genom en djungel av leverantörer, lösningar och plattformar, med starkt fokus på systemhantering och kostnad. Vår CRS/PMS Audit lägger grunden för vilken riktning ert företag vill styra gällande operativ plattform eller distributionsanslutning. Vi kommer att granska status quo av ert företags nuvarande system och lösningar, kartlägga brister, skapa alternativa lösningar och genomföra RFP (request for propsal) och en förhandlingsprocess å företagets vägnar.

Beroende på ert företagsbehov, kommer vi att assistera i valet genom att använda oss av kvantitativa- och kvalitativa parametrar för de mest passande CRS/PMS lösningarna. Vi kan även guida er genom integrationsprocessen för att försäkra att era systemlösningar kan användas till sin fulla potential, om så önskas.

Taktion har ingen samverkan med- eller representation för marknadens PMS/CRS leverantörer. För att möta företagets behov drar vi nytta av årtionden av expertis genom att objektivt väga för- och nackdelar inför varje lösning.