PMS/CRS Audit

"Utan Taktikons stora nätverk skulle jag aldrig ha hittad rätt teknik för vår verksamhet"

"Utan Taktikon's stora nätverk skulle vi aldrig ha kunnat effektivisera vår verksamhet i så stor utsträckning"

"Det är både roligt och givande att se över hela processen av vår verksamhet och hitta den bästa teknologi för vår verksamhet"

Previous

Next

PMS/CRS Audit

Taktikon kan vägleda er genom den komplexa världen av leverantörer, lösningar och plattformar med ett starkt fokus på systemhantering och kostnadsanalys. Vår CRS/PMS Audit lägger grunden för att avgöra i vilken riktning ert företag vill ta när det gäller operativ plattform eller distributionsanslutning. Vi kommer att granska ert företags nuvarande system och lösningar, identifiera eventuella brister, föreslå alternativa lösningar och genomföra en RFP (Request for Proposal) samt en förhandlingsprocess på era vägnar.

Beroende på era specifika behov kommer vi att assistera i valet av den mest lämpliga CRS/PMS-lösningen genom att använda kvantitativa och kvalitativa parametrar. Vi kan också guida er genom integrationsprocessen för att säkerställa att era systemlösningar kan utnyttjas till fullo, om så önskas.

Taktikon har inga kopplingar till eller representation för marknadens PMS/CRS-leverantörer. För att möta era behov drar vi nytta av årtionden av expertis och bedömer objektivt för- och nackdelar för varje lösning.