Hotel Market Seminars

<encoded_tag_open />IMG SRC=“hotel-market-seminars.jpg” ALT=“Hotel Market Seminars”<encoded_tag_closed />

Hotel Market Seminars

Hotel Market Seminars är det ledande besöksnäringsevenemanget inom Revenue Management och Distribution i Skandinavien. Hotel Market Seminars hålls i Stockholm i januari varje år och innehåller gästtalare, Masterclasses, utställare, Workshops och Crash Courses. Nästa upplaga av Hotel Market Seminars kommer hållas den 8:e januari 2020.

Till Hotel Market Seminars