Revenue Forum

<encoded_tag_open />IMG SRC=“revenue-forum.jpg” ALT=“Revenue Forum”<encoded_tag_closed />

Revenue Forum

Revenue Forum är ett återkommande event som startades av Annemarie Gubanski i Stockholm år 2008 Syftet med Revenue forum är att skapa en inspirerande mötesplats för dig som är intresserad av Revenue Management och distribution inom hotellbranschen.

Vi har nu avslutat Revenue Forum i Benelux och Skandinavien och tackar alla deltagare och talare!

Besök Revenue Forum