Taktikons 5 Tips om hur man lyckas bäst på Google
18th maj 2021 Annemarie Gubanski

Taktikons 5 Tips om hur man lyckas bäst på Google

Posted in Okategoriserad, Uncategorised

5 Tips om hur man lyckas på Google

Söklandskapet inom Google är i konstant förändring, särskild med hänsyn till Google’s förmåga att konstant ändra, anpassa och förbättra sina tjänster för sina användare. Den 6 maj 2021 höll Taktikon AB ett Webinar inom ramverket av de välkända Revenue Forum med en rad experter i ämnet. Frågorna som diskuterades var hur aktörer inom besöksnäring och hotell kan säkerställa att deras produkter och tjänster blir både synliga och bokningsbara inom Google, och hur man undviker att konkurrerande distributionskanaler fångar potentiella kunder redan i sökskedet för att sedan boka verksamhetens tjänster i deras plattform.

Google har genom åren förbättrad sina sökalgoritmer och samtidigt lanserad nya produkter (t.ex Google Travel-plattformen, Metasök funktionen Google Hotels, Google My Business-affärsregistret, etc..).
I och med att Google är ett företag som inte räds för att ”kill your darlings” – har dessa tjänster vid flera tillfällen byt namn eller integrerats i andra Google-tjänster. Lansering av Google Trips som en dedikerad reseportal 2019 t.ex har redan yxats och tjänsterna ingår nu inom Google Travel-varumärket. Och så lär det förbli, eftersom Google som företag alltid söker efter möjligheter att förbättra sitt produktutbud mot sina användare.

Google har inom åren genomförd en rad mer eller mindre radikala förändringar i sättet hur tjänsten anpassar sina sökresultat mot användaren. Google’s fokus har alltid legat på att leverera de mest exakta resultat för deras användare, baserad på inmatningen av sökbegrepp, matchningen med tidigare sökningar och innehållet på hemsidan som besvarar användarens önskemål. Google’s ledstjärna är konsumenterna och deras behov, och att hitta nya vägar för att vara relevant för kunderna.
Detta medför konstanta ändringar och anpassningar för produktägare som vill vara synliga i kontexten av sökningar, och dessutom kunna slå mynt av Googles marknadsförings- och boknings funktioner. Eftersom Google’s inflytande inom online-sökningar är så gigantisk (det genomförs ca 5 miljarder sökningar dagligen – data från Dec 2020), kan et vara av vikt att regelbunden se över sina marknadsföring- och distributionssamarbeten med sökgiganten.

Under Taktikon’s Revenue Forum med fokus på Google diskuterades värdefulla tips om hur man få mest nytta av Googles tjänster och produkter, se hela webinariet här. Nedan har vi summerat 5 av de viktigaste som är lätt att implementera snabbt, med stor effekt, i form av en checklista:

Tips 1: Säkra din Google My Business – konto

Google my Business är del av Googles platstjänster som är del av underlaget för Google Maps. Utöver den geografiska definitionen kan man som produktägare även lägga till utvalda egna bilder (i stället för foton tagna från andra hemsidor eller Google’s Street view fotografier), lägga till öppettider, kontaktuppgifter, hemsidan och få tillgång till omdömen kunder ha lagt på Google Reviews.

En rad besöksnärings aktörer har inte tagit ett helhetsgrepp över sin egen ”Listing”, vilket är förvånansvärd eftersom tjänsten är gratis och har dessutom en stor påverkan på synlighet.
Den kända svarta inramningen vid ett sökresultat hämtar mycket information från denna Business-Listing och geo- positioneringen tillåter karttjänster att lyfta din destination eller produkt. Registrera ditt konto här idag

Tips 2: Gå med i Google Free Booking Links:

Sedan ca 8 veckor kan man som hotell deltar i Google’s Metasökfunktion utan kostnader. Detta avser dock inte de första 4 platser i Google Hotel rankningen (se mer nedan). Free Booking Links-funktionen tillhandhålls genom uppkoppling av din verksamhets bokningsmotor till Google. Kontakta din CRS-leverantör eller bolaget som sköter bokningsmotorn på din hemsida för att ta del av detta program. Du hittar all information i Google Hotel Center (ja, det går att googla sig fram ditt).

Tips 3: Går också med i Google Hotel Ads– metasök funktionen

Google’s Metasök har genom åren visat sig vara ett av de bästa verktygen för att ta tillbaka en andel bokningar från OTA-kanalerna. Kostnader i den rekommenderade CPA-modell (provision) ligger mellan 8 -12 % av värdet på bokningarna (beroende på vilken plats i rankningen man önskar). I kombination med an tydlig prisstrategi finns det här möjlighet att ta tillbaka en del bokningar som annars skulle ha hamnat hos en OTA (fast för en lägre provisions kostnad än en vanlig OTA-bokning). Den betalda rankningen bland de första 4 platser agerar också som stöd för det nya Free Booking Links och stödjer konverteringsgraden. Anmäl ditt hotell här:

Tips 4: SEO. Fokusera på olika och specifika sökbegrepp

Debatten kring sökordsoptimeringens (SEO) vara eller icke vara har pågått i några år och lär göra det ett bra tag till. Faktum är dock att så kallade bredare sökbegrepp såsom ”hotel”, ”Malmö (stad)” tilltalar mer kunden under sin första informations inhämtning under den digitala kundresan. Dessa mer allmänna sökord (och ditt varumärke) bjuder OTA-erna på för sina Google Ads, vilket gör det svårt att konkurrera med, rent kostnadsmässigt. Ett alternativ är att använda sig av mer specifika sökord (s.k ”keywords”) som beskriver mer exakt det fysiska läget eller andra nämnvärda egenskaper din verksamhet har. Med detta skapar man intresse hos kunder som söker sig till just denna typ av hotellprodukt i relation till kvarteret eller sevärdheter i närheten. Med en rad smalare sökbegrepp skapar man flera (även om mindre i mängd) målgrupps profiler som man sedan kan rikta eventuella Ads emot.

Tips 5: SEO & My Business: Anpassning för röstsökningar: så kallade ”near me”

Det senaste årens stora skiftning i användarbeteenden gällande röststyrning (där idag ca 50% av alla sökningar i Google sker via röstmanicker – telefon, röstasisstenter, etc..) har till följd att kontextuella sökningar har större betydelse. Kontexten är oftast det geografiska läget (därav är Google My Business av betydelse), relationen till andra intressanta punkter (museer, busshållplats, butiker) och öppettider. Många användare är redan ”på väg” när röstsökningen används och med hjälp av en mängd bra referenspunkter kan man lättare ”styra” kunden mot sin verksamhet. Google’s algoritmer fungerar likadana oavsett om sökningen sker via datorn eller via en röstassistent. Användaren befinner sig dock ofta i ett annan läge under den digitala kundresan när röstsökning används och här kan man slå mynt av att ha tagit höjd för bra referenser.

Detta var 5 enkla knep för att komma i gång med en förbättrad exponering på Google. Det finns naturligtvis alltid mycket mer att göra, och vid intresse kontakta oss gärna på Taktikon ([email protected]) för hjälp med distributionsfrågor, digital marknadsföring eller information om den digitala kundresan.

Comments (0)

Leave a reply