Taktikons team

AnneMarie Gubanski

AnneMarie Gubanski – Taktikon AB

Annemarie Gubanski är Taktikons grundare och en de ledande experterna inom Revenue Management, Distribution, E-Commerce och Digital Marketing. Hon har lång erfarenhet inom branschen och är en eftertraktad talare. Annemarie arrangerar Revenue Forum, som är ett ideellt halvdagsevent för alla med intresse för Revenue Management och Hotell Distribution. Hon är även delarrangör för Hotel Market Seminars; den största Revenue Management- och Distribution konferensen i Skandinavien. Genom Taktikon tar Annemarie hand om konsultprojekt, men även kurser inom Revenue Management och Distribution Management.

Katarina Svensson

Katarina Svensson – Taktikon AB

Katarina Svensson är en de ledande experterna inom Revenue Management och Hotell Distribution. Hon har arbetat inom hotellbranschen i nästan 20 år. Med lång erfarenhet av olika typer av både hotellkedjor och privata hotell, har hon förmågan att hitta Revenue-möjligheter som hjälper företag öka sin vinstmarginal. Genom Taktikon tar Katarina hand om Outsourcingprogram och Revenue Audits. Hon specialiserar sig även på affärsutveckling, marknadsstrategier och budgetering.

Oliver Geldner

Oliver Geldner är expert inom E-Commerce, Digital Marketing, Distribution och Profit Management. Han har nästan 30 års erfarenhet av Hospitality Management, Marknadsföring och Distribution som E-Commerce Manager, General Manager och styrelserådgivare. Till sina meriter kan Oliver även räkna lanseringar av nya hotell och ökad omsättning av existerande företag, alltid med långsiktigt fokus på marginaler och grundlönsamhet. Genom Taktikon tar Oliver hand om Digital Marketing-program, Revenue Audits och affärsutveckling, men även kursledning av Revenue Management, Digital Marketing och Sociala Medier.