Bemanning

Tillfällig personal för ditt hotell

Behovet av personal varierar och särskilt efter Covid-19-perioden är det viktigt att ha rätt person på rätt plats, när du behöver det, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet under tiden.

Föröppnade hotell, men också ett företag som står inför ett generationsskifte i avdelningen, en utvidgning eller en oväntad vakans är ofta i behov av bemanning. Detta är en problemfri lösning eftersom personalen anställs av Taktikon, som tar på arbetsgivarnas ansvar.

Varför Taktikon för bemanning

Taktikon has actively worked on building up their network since 2008. In it’s very large network it has a very strong base of General Managers, Hotel Managers, Front Office Managers and more. This means that we have a good choice of staff with the right knowledge, background and personality which suits your company and needs.

Hur Taktikon arbetar

Steg 1: Kravspecifikation

I ett startmöte utvecklar vi en detaljerad kravprofil. Det inkluderar arbetsuppgifter, företagskultur och typ av personlighet från konsulten.

Steg 2: Sökning i vår databas

I det här steget går vi igenom vår utökade databas och letar efter rätt kandidater med rätt bakgrund och personlighet så att vi kan hitta en perfekt matchning.

Steg 3: Kandidatpresentation

Företaget och konsult möts för att lära känna varandra. Här diskuterar vi de praktiska detaljerna som startdag, arbetsutrymme, systemåtkomst, klädkod, introduktion till framtida kollegor, överlämnande, etc.

Steg 4: Låt oss börja!

Vår konsult börjar dagen som avtalades.

Current openings