Budgeting & Forecasting Audit

Budgeting & Forecasting Audit

Planerar ni att implementera Revenue- eller Profit Management som ett nyckelverktyg till er vinststrategi?

Eller överväger ni att uppgradera er nuvarande setup till en automatiserad Revenue Management-plattform?

Taktikons Budgeting & Forecasting Audit kan vägleda er gällande valet mellan manuella eller automatiserade lösningar. Vi bedömer era nuvarande arbetsrutiner, granskar tillgänglig data (och hur den används), vägleder er genom Revenue Managementcykeln och skapar en passande budget- och prognostiseringsrutin för erat företag.

När de mest grundläggande stegen har genomförts kan Taktikon hjälpa till med att sätta upp mål, mäta gästefterfrågan och omvandla efterfrågan till vinster. Vi kan även vägleda er mot den mest matchade Revenue Management-teknologin för just era behov.

Kontakta oss för mer information