Revenue Management Test

Revenue Management Test

Arbetar din nya Revenue Manager kanske redan inom företaget?

Taktikon erbjuder ett test där kandidater testas i tre olika områden:

1. Analytisk kunskap

Kan din Revenue Manager tolka siffror och skapa en vinnande strategi som kommer att öka ditt företags nettovinst och ser till att du når rätt marknader och kunder?

2. Kommersiella kunskaper

Förstår din Revenue Manager marknadens och kundernas behov och efterfrågan och kan skapa en långsiktig Revenue Management-fokuserad strategi för ditt företag?

3. Kommunikationskunskaper

Kan din Revenue Manager förmedla strategier på ett sådant sätt att alla inblandade kan se till att det kommer att genomföras på bästa sätt?

Revenue testet görs under överinseende av en av Taktikons konsulter och resulterar i en detaljerad rapport där kandidatens styrkor och utvecklingsområden lyfts fram. Testet kan också tillämpas för att lättare filtrera arbetsansökningar.

Kontakta oss för mer information