Rev-Diary Revenue Manager Tool

Rev-Diary

Systemet for Revenue Managers!

Som konsultföretag om erbjuder Revenue Management Outsourcing, arbetar vi alltid i systemen av våra anläggningar. Många av våra kunder hade förvärvat Revenue Management Systems men vi fann alltid att vi missade mycket viktig information och fortsatte att använda vårt Revenue Management Tool vid sidan.

När vi växte och förvärvade fler kunder blev det mycket tidskrävande att uppdatera vårt verktyg och vi började utveckla en online-version som hjälpte oss att fastställa våra egna strategier. Systemet hjälper oss med den taktiska delen och beräknar prognos och prissättning. Allt enligt vår egen strategi.

Rev-Diary is perfekt för:

Familjeägd / Boutique Hotels

Camping

Vandrarhem

Hotel Chains

Mellan- / Stora anläggningar

Stugor

Varför Rev-Diary

Rev-Diary är ett Revenue Management System (RMS) utformat för Revenue Managers. Programvaran hjälper Revenue Managers att bestämma pris baserat på de uppsatta strategierna. Detta innebär att du bestämmer vilka konkurrenter som är mest relevanta för dig, din marknadsposition, de olika strategierna beroende på marknadssituationer etc.

Rev-Diary hjälper även din Revenue Manager att beräkna prognos baserat på konkurrenskraftiga priser, On The Books, Booking Pace, Events. Det är därmed det perfekta verktyget som både hjälper dig att spara tid och öka marknadsandelen.

Systemet visar:

  • On the Books (ADR, OCC, Revenue)
  • Pick-Up och Booking Pace
  • Prisrekommendation enligt Revenue Managers strategierna
  • Prognos dag-för-dag
  • Utfall vs budget
  • Rate Shopping

Rev-Diary är ett Revenue Manager-system designat av Revenue Management- och Distribution Consultancy; Taktikon.